Stebuklų nesitikėkitė

Netradicinė medicina 2007 kovas Nr. 03

Stebuklų nesitikėkitė

Specialisto priimamasis

„Stebuklų iš homeopatijos ar aku­punktūros tikėtis neverta. Kad gau­tum rezultatą, tiesiog reikia su jo­mis pagyventi,” – sako bendrosios praktikos gydytojas, terapeutas, homeopatas, refleksoterapeutas Aleksandr Gruničev

 

Liga- organizmo reakcija į aplinką

Netradicinės medicinos gy­dytojui svarbi ne pati liga, kuria domisi tradicinė medicina, bet kaip ta liga pasireiškia kiekvieno žmogaus organizme pagal jo konstitucinį tipą. Akupunktūros ir homeopatijos dėka ieškoma individualaus poveikio priemo­nių kiekvienam žmogui, siekiant suaktyvinti organizmo reakcijas, kurios būtų panašios [procesus, vykstančius sergant, paskatintų gijimą. Tai adaptacinė terapija, gydanti ne simptomą ar ligą, bet mobilizuojanti organizmą, kad šis pradėtų adekvačiai reaguoti į aplinką. Mūsų organizmą kas sekundę veikia įvairūs išoriniai ar vidiniai veiksniai, ir jeigu jis nepasirengęs tinkamai reakcijai, laiku nepanaudoja visų reikalin­gų rezervų jiems neutralizuoti, tai kaupiasi ir po kurio laiko pa­sireiškia kaip ligos simptomai.

 

Svarbu laiku kreiptis pagalbos

Dažniausiai į netradicinės medicinos specialistus žmo­nės kreipiasi kaip [paskutinę instanciją, jau išbandę visus tradicinius gydymosi būdus, kai liga įsisenėjusi. Homeopatija ir akupunktūra yra daugiau profilaktikos metodai, tad įsi­senėjusias, lėtines ligas sunkiau gydyti. Moterys greičiau rea­guoja į ligą, o vyrai – priešingai, stengiasi kaip galėdami atitolinti vizitą pas gydytoją

Baigęs Medicinos ins­titutą, dirbau kaimo ambulatorijoje. Darbo kabinete, be stalo, daugiau nieko nebuvo, o nu­statyti diagnozę tokiomis sąly­gomis gana sunku. Tuo metu veikė nemažai organizacijų, kurios finansavo mūsų ambu­latoriją, todėl atsirado galimybė tobulintis. Ukrainoje buvo po­puliarūs netradiciniai gydymo ir diagnostikos metodai, todėl pir­miausia ten išvažiavau mokytis akupunktūros, o po me­tų- studijuoti homeopatijos.

 

Nuolatinis tobulinimasis

Tarsi loginė akupunktūros seka vėliau man buvo Su džok studijos. Tai mikroakupunktūra, kuri kūno akupunktūrinius taš­kus projekciniu principu perkelia į plaštakas ir pėdas. Norint suprasti Su džok principus, reikia išmanyti klasikinės aku­punktūros filosofiją. Anuomet tas žinias daugelis slėpė, o Pietų Korėjos mokslininkas, Su džok pradininkas, profesorius Pak Dže Vu, visas jas išdėstė  savo paskaitose. Labai gerai, kad ir daugelis pacientų domisi šiuo metodu, nes tokie žmonės lengviau priima ir sudėtinges­nius gydymo metodus. Mokslus pradėjęs Vilniuje, tęsiau juos Su džok institute Maskvoje. Tokios specializacijos reikalauja nuolat tobulintis, nes tai nestandartinis gydymas, visi gydo taip, kaip supranta.

 

Diagnozė pagal penkis elementus

Senovės kinai yra sukūrę penkių elementų (žemė, van­duo, ugnis, medis ir metalas) teoriją. Jie sąveikauja tarpusa­vyje ir pasižymi skirtingomis sa­vybėmis. Kiekvienas elementas siejamas su skirtingu organu, spalva, planeta irt.t. Todėl pa­grindinė diagnostika vyksta pa­gal pentagramą, vadovaujantis šių elementų teorija. Metodas gali pasirodyti nemoksliškas, bet tai vienintelė teorija, pagal kurią įmanoma dirbti. Tai pasau­lio ir visatos sukūrimo teorija, tad teisingai įvertinus ligą, jos stadijas ir parinkus tinkamą gydymą, efektas bus geresnis, nei gydant pagal simptomus. Diagnostikos būdų yra daug, sutrikimus galima nustatyti pa­gal veidą, liežuvį, meridianus, įvairius simptomus, specialia aparatūra įvertinti akupunktūri-nių kanalų būklę. Bėdą galima įvertinti įvairiai ir pamėginti ją išspręsti. Mūsų tikslas- paren­kant metodą, kurį organizmas priims ir sureaguos, pasiekti biologinį rezonansą. Rezultatai kartais byloja patys už save, jei­gu išvis įmanoma jų pasiekti.

Vadovaujantis šia filosofija, skiriamas gydymas, skirtingoms ligoms gali tikti tas pats, pa­vyzdžiui, vandens karalystei pri­klauso ir ginekologinės ligos, ir kraujodaros sutrikimai. Atrodo, tai visiškai skirtingos būsenos, o gydomos jos labai panašiai. Ieš­kodami skirtingų ligų atsiradimo priežasčių, suprasime, kad iš pradžių dvasia materializuojasi į kūną, šios ligos turi labai daug bendro. Čia taip pat svarbūs penkių elementų ryšiai. Širdies ligos priskiriamos ugnies stichi­jai, bet jos gali atsirasti tiesiogiai arba netiesiogiai Galima gydyti tik širdį, bet tai labai nera­cionalu, primityvu ir mažiausiai efektyvu. Pentagramoje yra taisyklė: elementai vienas kitą gali stimuliuoti arba slopinti.

 

Gydymo trukmę sunku prognozuoti

Pacientai dažnai klausia, kiek užtruks gydymas. To pa­sakyti negaliu, nes kiekvienas atvejis individualus ir net ta pati liga gydymui pasiduoda skir­tingai. Žmogui sunku išaiškinti, kad net ir žinant tikslią diag­nozę, vis tiek prieš pradedant gydyti būtina konsultacija. Gy­dymo trukmė ir greitis priklauso ne tik nuo ligos, bet ir nuo psichoemocinės būklės. Gy­dymo rezultatus greičiau pajus žmonės, kurių organizmas ga­mina daugiau endorfinų, tačiau apie 15 proc. žmonių endorfinų kiekis mažesnis, todėl jie efektą pajus sunkiau. Jei žmogus yra emocionalus, vadinasi, gis greičiau.

Gydymo rezultatus greičiau pajus žmo­nės, kurių organizmas gamina daugiau endorfinų. Jei žmogus yra emocionalus, vadinasi, sveiks greičiau.

 

Organizmas turi atmintį

Organizmas turi atmintį ir visi poveikio efektai viduje kaupiasi. Būna, kad pacientas pakyla nuo akupunktūros stalo ir klausia, ar gali būti. kad jam sloga praėjo. Taip, gali būti, bet toks efektas po vieno gydymo seanso-trumpalaikis. Reikia apmokyti organizmą teisingai elgtis su liga, o ne blokuoti ją, reikia vesti žmogų per ligą pagal visus jos etapus, tačiau ją kon­troliuojant, tada bus mažesnė įvairių komplikacijų ir greitesnio pasveikimo tikimybė. Jeigu tai pavyksta padaryti, mūsų imuni­nė sistema, turėdama atmintį, gijimo ir problemos sprendimo schemą pasilieka kitam kartui. Jeigu žmogui pakilo temperatū­ra, tradicinė medicina stengiasi kuo greičiau ją numušti, o ho­meopatai stengiasi organizmui padėti pačiam įveikti ligą.

 

Tradicinė ir netradicinė medicina gali papildyti viena kitą

Yra ligų, kurių geriau ne-įveikti iki galo, todėl tokiais atvejais reikia ligą staigiai nu­traukti. Juk reanimacijoje niekas nepuola gydyti homeopatiniais preparatais ir niekas tikriausiai tam nesiryžtų. Kiekviena medi­cina turi savo pliusų ir minusų, todėl svarbu jomis naudotis reikiamu laiku ir tinkamoje vieto­je. Gyvenimas parodo, kad jos puikiai dera tarpusavyje, tiesiog reikia žinoti, kaip tai daryti. Pa­vyzdžiui, gydant plaučių užde­gimą antibiotikais galima vartoti homeopatinius vaistus, kurie sumažins komplikacijų riziką ir pagreitins sveikimą. Yra toks terminas terapinė reabilitacija, kai ligoniai reabilituojami po plaučių uždegimo ar hipertoni­jos priepuolių, šią nišą puikiai užpildytų homeopatai.

Maždaug 40 procentų mano pacientų yra vaikai, jauniausias buvo vos kelių dienų. Vaikai gyja daug lengviau, jų organizmas plastiškas, o vidiniai rezervai di­deli. Imuninės sistemos sutrikimai, alergija, šlapinimasis į lovą, mikčiojimas po išgąsčio yra pakankamai lengvai išgydomi homeopatiniais vaistais ir aku­punktūra. Gyja ir hiperaktyvūs vaikai. Vienas toks pacientas pirmo vizito metu net mėgino įspirti man į koją, tačiau po kelių mėnesių pasikeitė ir leidosi gy­domas. Šiandien dar egzistuoja ydinga praktika, kad visi vaikai vakcinuojami pagal bendras schemas, niekas nekreipia dėmesio į tuos, kuriems tos schemos netinka. Todėl po vak-cinavimo dažnai stebimi įvairių ligų paūmėjimai ar kitokios su tuo susijusios bėdos, kurias ne­utralizuoti padeda homeopatija. Taikant akupunktūrą bręstan­čiam vaikui galima pristabdyti trumparegystės progresavimą, o kai kuriais atvejais ir visiškai atstatyti regėjimą.

 

Reikia padėti organizmui rasti sprendimą

Netradicinių gydymo būdų efektyvumą sunku įrodyti dėl vienos labai paprastos prie­žasties: pacientai nuodugniai neištiriami prieš gydymą ir po jo. Tačiau mano praktikoje pasi­taikė pacientė, kuri prieš kreip­damasi įmanė buvo nuodugniai ištirta. Buvo nustatyta, kad jos organizme nėra fermento, kuris perneša geležį ir kraujas jos nepasisavina. Mergina nuolat sirgo anemija. Nors ir buvo jauna, užlipusi laiptais į ketvirtą aukštą, ji negalėjo šnekėti, nes turėjo pailsėti, „atgauti kvapą”. Įvertinus būklę paaiškėjo, kad paruoštų gydymo schemų nėra, todėl mėginome viską: ir homeopatiją, ir akupunktūrą ir homotoksikologinę terapiją, kol organizmas galiausiai rado sprendimą. Tai truko gana ilgai, vis dėlto po kurio laiko hemoglobino rodiklis padidėjo, o dar vėliau pradėjo nykti ir kiti negalavimai.

 

Ligai kartojantis kreipkitės į homeopatą

Homeopatija pirmiausia gydo polinkius, todėl jei mama skundžiasi, kad jos vaikas ser­ga, ji gali kreiptis ir į homeopatą, tačiau jei vaikas serga nuolat, tada ji turi kreiptis tik į homeo­patą. Panašiai ir su kitomis ligomis, kurios nuolat atsinau­jina. Tai gali būti, pavyzdžiui, karpos. Jei organizmas sveikas, užsikrėtus karpomis, po kurio laiko jos išnyksta, nes antikūnai randa priešą ir jį sunaikina. Jei karpas šalini, o jos vėl atsiran­da, vadinasi, organizmas priešo nemato. Karpos – virusinė liga. Pats jų atsiradimo faktas turi būti vertinamas kaip imuninės sistemos nepakankamumo reiškinys. Karpos yra antriniai rodikliai, todėl daugelis pacientų nustemba, kai pasakau, kad mes jų negydysime, o stengsi­mės stimuliuoti patį organizmą.

Prieš kurį laiką atlikau nedidelį tyrimą: susiradau pacientų, ku­riems dėl karpų buvo paskirtas gydymas, ir paskambinau jiems. 98 proc. jų karpos išnyko gydant homeopatiniais preparatais – la­bai geras rodiklis.

Akupunktūra greitai ir gerai veikia emocinę sferą, todėl moterys ir yra pagrindinės mano klientės. Patiriant stresą, sergant vegetodistonija, įvairio­mis neuralgijomis, akupunktūrą galima rekomenduoti kaip pa­grindinę gydymo priemonę. La­bai dažnai pirmuosius gydymo rezultatus pastebi ne pacientai, o jų artimieji. Kartą atėjo labai prislėgta pacientė, ji skundėsi įvairiomis baimėmis, nepa­sitikėjimu, nuovargiu, prasta nuotaika. Dabar jos draugė, taip pat mano buvusi pacientė, sako, kad moteris kardinaliai pasikeitė, pasidarė gyvybinga, pradėjo džiaugtis gyvenimu ir mėgautis visomis jo spalvomis. Akupunk­tūrą galima laikyti savotišku dopingu, suteikiančiu energijos, todėl daugelis žmonių po proce­dūros jaučiasi atsigavę ir pailsė­ję. Homeopatinis gydymas pui­kiai tinka ginekologinėms ligoms, kiaušidžių cistoms, mastopatijai, skydliaukės sutrikimams gydyti. Net daugelį moterų kamuojančią ir nuolat atsinaujinančią pienligę galima sėkmingai išgydyti ho­meopatiniais preparatais.

 

Norint pasveikti būtina keisti įpročius

Jei nori pasveikti, žmogus turi ką nors keisti savo aplinkoje ir labiau rūpintis savo sveikata, keisti mitybos įpročius, rūpintis žarnynu, periodiškai vartoti mikroflorą atkuriančius prepa­ratus, kartais išgerti vaistų nuo kirmėlių. Didžiausi pavojai, slypi mūsų artimiausioje aplinkoje, tradicijose, šeimose ir jų nepa­keitus, bet koks gydymas bus trumpalaikis.

Mus nuolat traumuoja aplinka, kurioje gyvename, ir jei organizmas neturi vidinių rezervų tam pasipriešinti, su­sergame.

 

Rūta Kublickienė
Netradicinė medicina 2007 kovas Nr. 03