Taisyklės pacientams

Vidaus tvarkos taisyklės pacientams

Taisyklės pateiktos dalinai – su pilną taisyklių versiją galima susipažinti klinikos laukiamajame.

PACIENTŲ PAREIGOS

Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laikų;

Pirmo apsilaukimo metu pateiki asmens tapatybe patvirtinanti  dokumentą;

Negalint atvykti sutartu laiku, ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki priėmimo pradžios pranešti klinikai;

Be reikalo netrukdyti darbui kabinetuose;

Negadinti klinikos materialinių vertybių;

Suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos būklę, buvusius ar esamus susirgimus, Alergines reakcijas, naudojamus vaistus;

Gręžtai laikytis gautus gydymo nurodymus;

Nedelsiant pranešti telefonų mob. (+370) 610 42 167 apie gydymo komplikacijas;

Laiku ir visiškai sumokėti už konsultacijas ir atliktas procedūras pagal galiojančius klinikos paslaugų įkainius.

DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

Nesinešti į kliniką degių skysčių ir sprogstančių medžiagų ir ginklus;

Klinikoje negalima lankytis su naminių augintinių;

Klinikoje negalima rūkyti, būti girtam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų;

Naudotis mobiliųjų telefonų;

Be administracijos leidimo draudžiama daryti vaizdo ir garso įrašus;

Klinikos patalpose nesiliesti prie jokių elektrinių įrenginių išskyrus rankų džiovintuvo.

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

Klinikoje nemokamai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams;

Būtinosios medicinos pagalbos mastą nurodo būklių, kada teikiama būtinoji medicinos pagalba, sąrašas (SAM).